VAL och IDEAL

IDEAL är
viktiga vägval på livets orienteringskarta.
Den som betraktar hela kartan gör säkrare bedömningar.

Den som tror att vissa livsvägar är bättre än andra
finner det logiskt att försöka välja en bra väg.
Den som tror att det finns meningsfulla mål att uppnå
använder kartan flitigare och vandrar rakare.
Den som finner det onödigt att själv välja mål
kommer troligen att följa majoritetens vägval.
Den som struntar helt i att det finns kartor
kommer förr eller senare att upptäcka sin vilsenhet.

Vår livsåskådning utgör ett fundament för våra ideal.
Det gäller individen; det gäller samhället.

- Hur kan vi då känna vägen?
- Jag är vägen, sanningen och livet.
Joh 14: 5, 6

Den som valt att inte välja tro har också gjort ett val.
Den som valt att tvivla på allt måste ändå handla som om i alla fall tvivlet var sant.
Den som menar att det går att vara neutral på livsåskådningsområdet
har inte förstått vad det vill säga att leva.

Tillbaka till IdeAlt KB