Varför ett bibelspel?

Ett svar och det enklaste svaret är att Bibeln är en riktig klassiker - både som litterärt verk och som religiös skrift.

Bibeln har under ungefär 2000 år på olika sätt påverkat inte bara enskilda människor utan hela vår kultur - och då inte bara på det religiösa området.

Ett mer utförligt svar på frågan (ovan) finner du i de två närmast följande avsnitten En litterär klassiker respektive En religiös klassiker. Se innehållsförteckningen till höger.