Ett livslångt forskningsprojekt

Bibeln passar som ett livslångt forskningsprojekt på flera olika sätt - men allra mest för att lära känna den Gud som där presenteras. Kanske ett spel som  fokuserar bibelkunskap kan inspirera just dig och dina vänner att forska mera.

 

Med önskan om många riktigt trevliga och lärorika spelstunder.

Britt-Inger Lillbäck