Mer om korten

Det finns tre huvudtyper av kort, nämligen:

» frågekategorierna (två stycken) till vänster i lådan. - Kortkategorin Kan Du detta? täcker in alla viktiga berättelser i GT (500 frågor). Kortkategorin Gå till Bibelboken ställer indirekta frågor på innehållet i alla bibelböckerna i GT.

» familjekategorierna, tre stycken, ligger till höger i lådan. - Den första presenterar alla betydelsefulla personer i GT = kategorin PERSONER, den tredje fakta om geografi, vardagsliv, djur, växter, viktiga föremål och budskap = kategorin NATUR KULTUR och den tredje, = mittenkategorin TEXTER, presenterar genrer som ordspråk, lagtext, lyrik (poetiska texter), profetia men också tematiskt upplagda familjer med olika typer av budskap från främst profetböckerna. (Familjekategorierna kompletterar frågekategorierna!)

» de så kallade specialkategorierna (två stycken) står i mitten av lådan. - Läs vidare om De små korten (se menyn till höger).