Korten med familjer

» Varje familj i de tre kategorierna PERSONER, TEXTER och NATUR KULTUR består av sex kort.

» Kortfamiljerna består av fakta som sorteras tematiskt.

» De sex korten i varje familj identifieras lätt på grund av att samma bild finns på alla sex, och bilden säger något om vad det är för typ av familj.

Det är Mikaela Lillbäck som gjort teckningarna till korten. (En del av dessa teckningar syns också i miniformat på den border som utgör hemsidans ”huvud”. Bildföljden på bordern illustrerar några av de viktigaste händelserna i Första Mosebok.)

» Vad gäller dessa kort så är uppgiften, som redan nämnts ovan, att samla familjer av kort.

» För att ta upp kort ur familjekategorierna krävs enbart att spelaren går på någon av ståplatserna med motsvarande bilder. - De tre olika ståplatserna syns här till höger.

» Under spelets gång kan deltagarna också byta kort med varandra i samband med att det är deras tur att slå med tärningen.

» I normalfallet är det bara när spelaren samlat en hel familj som denne får poäng för korten.

Mycket tankearbete har lagts ner på att få både bredd och djup i den kunskap som familjekategorierna rymmer. Eftersom spelet innehåller 90 olika familjer är det omöjligt att ha med alla nittio i en spelomgång. Innan spelet påbörjas väljer spelarna ut de kategorier de vill ha med i den aktuella spelomgången. I spelreglerna finns instruktioner om detta.

Exempel på urval

Mose och David är exempel på två personer som det finns flera familjer om, därför att de är så betydelsefulla i den bibliska historien. Här följer exempel på kategorier som man bör välja om man vill fokusera på Mose och ökenvandringen respektive David och tiden med honom som kung. Vill man lära sig mer om Mose och hans tid väljer man naturligtvis att först och främst ta med familjerna med fakta från de berättelserna, vill man lära sig mer om David väljer man de familjerna.

Mose och ökenvandringen

Från huvudkategori Personer

 •   Personer från ökenvandringen och intåget i Kanaan (1)
 •   Personer från ökenvandringen och intåget i Kanaan (2)

Från huvudkategori Natur och Kultur

 •   Geografiska områden i Kanaan
 •   Stammarnas bosättning
 •   Omgivande länder, folk
 •   Återkommande tema
 •   Arken och arken (Föremål med speciell betydelse)
 •   Tabernaklet (Boningen)
 •   Översteprästens speciella dräkt
 •   Viktigaste högtiderna
 •   Sabbatsår och friår (Intressanta lagar, föreskrifter)

Från huvudkategori Texter

 •   Moses i dialog (1)
 •   Moses i dialog (2)
 •   Moses – talaren!
 •   De tio buden
 • Om David och hans tid

Från huvudkategori Personer

 •   Män i kretsen kring David (1)
 •   Män i kretsen kring David (2)
 •   Män i kretsen kring David (3)
 •   De mest kända personerna i Davids familj

Från huvudkategori Natur och Kultur

 •   Israels storhetstid – under kung David
 •     Ev också
 •   Instrument
 •   Geografiska områden i Kanaan
 •   Omgivande länder, folk

Från huvudkategori Texter

 •   Avslöjande repliker Berättelsen om David (1)
 •   Avslöjande repliker Berättelsen om David (2)
 •   Avslöjande repliker Berättelsen om David (3)
 •     Ev också
 •   Kända psaltarsånger Psaltaren