En litterär klassiker

Persongalleriet i Bibeln är mycket rikt. De mest dramatiska och de mest gripande bibelberättelserna har under århundraden fungerat som något av ett självklart kulturellt allmängods. Ett skäl till att dessa berättelser har stått sig genom tiderna är att de är engagerande, trots sin detaljfattigdom, inte minst för att de beskriver människan på ett trovärdigt sätt.

Huvudpersonerna förändras av sina erfarenheter antingen till det bättre eller till det sämre. Ofta ställs personerna också i olika valsituationer och måste handla, precis som vi måste. Hur de ska handla är inte självklart. Det inbjuder till reflektioner över vår mänskliga tillvaro med tankar om hurudana vi människor är och alltid har varit - och också om hur vi borde vara...

Välkända personligheter i GT är till exempel patriarkerna Abraham, Isak och Jakob med fruar, de originella stridsmännen Josua, Gideon och Simson, de färgstarka kungarna Saul, David och Salomo, ädla hjältar och hjältinnor som Josef, Daniel, Rut och Ester, fullblodsskurkar som drottning Isebel och kung Xerxes' ärelystna intrigmakare Haman, den hårt prövade Job med sina frågor om lidandets mening och profeten Jona som ogillar sitt uppdrag och väljer att fly.

De som håller med om att eftertanke, livskunskap och bildning är viktiga ingre-dienser i en människas liv och för ett gott samhälle inser att bibelkunskap definitivt har ett värde alldeles oavsett om man tror eller inte tror på den Gud som där presenteras.

Bibeln som religiös klassiker, se nästa avsnitt.