En religiös klassiker

Bibeln har kallats böckernas bok, kanske delvis för att det i Bibeln finns så många olika typer av texter, men först och främst på grund av den religiösa betydelse den haft - och har.

Förutom berättelserna finns poesi, ordspråk och filosofiska utläggningar, redogörelser för lagar, historiska redogörelser, böcker som kallas profetiska, olika sorters brev och även visioner om världens framtid.

Denna omfattande textsamling från olika tider och sammanhang har alltså skrivits av olika personer och med mycket varierande framställningsformer, men personerna bakom texterna har otroligt nog ett grundläggande förhållningssätt gemensamt. Den röda tråden är att det finns en Gud som skapat allting, en personlig Gud med målsättningen att, trots ondskans existens, en dag förverkliga sin ursprungliga plan med skapelsen, nämligen en kärlekens gemenskap för alla levande varelser.

Vuxna som tagit del av Bibelns innehåll har kanske främst imponerats, fascinerats och tagit intryck av de psykologiska sanningarna om människan, det moraliska respektive andliga budskapet och av hur symbolerna ger uttryck för och skärper livsåskådningsfrågorna om liv och död, gott och ont, skuld och förlåtelse mm.

Texterna handlar alltså om människans grundläggande behov och om den Gud som ser dem och som vill ingå ett speciellt förbund med varje människa, det vill säga ha en kontinuerlig, levande och förvandlande gemenskap med dig och mig.