Från start till mål

» Deltagarna börjar från START i det högra nedre hörnet på spelplanen och förflyttar sig framåt över spelplanen med hjälp av de två siffertärningarna, men två andra förflyttningsmöjligheter finns också.

» I normalfallet är en spelomgång slut, när någon av spelarna gått på exakt tio (10) av de trettionio bibelböckerna på spelplanen.

» Som redan nämnts samlar spelarna (ett visst antal) poäng genom att 1) gå på bibelböckerna på spelplanen, men framför allt samlar man poäng genom att 2) besvara frågor korrekt och 3) samla familjer av kort.

» Spelarna utmanas på olika sätt. För att besvara frågor korrekt krävs kunskap, för att samla familjer krävs uppmärksamhet, ihärdighet och ibland också tur. Att använda kortet Färgsexan så klokt som möjligt kräver planeringsförmåga.

» De som inte har så mycket bibelkunskaper kan till att börja med gå in för att skaffa poäng genom att samla familjer - och satsa på att lära sig allt mer genom att uppmärksamma de rätta svaren på frågorna - allt eftersom de kommer upp. (Som tidigare nämnts finns svaren inskrivna på alla frågekorten.)

» Den som samlat flest poäng (kort) är spelets vinnare.

Spelreglerna presenteras för övrigt i det A5 häfte som medföljer spelet.