Uppgifter i spelet

Speldeltagarna engageras i fyra huvudtyper av uppgifter.

» En uppgift är att "gå" på så många bibelböcker som möjligt på spelplanen. Ståplatser med namnen på bibelböckerna är nämligen utlagda på spelplanen i den ordning de finns i vår Bibel. Varje spelare kryssar för vilka böcker han eller hon går på.

De tre andra huvudtyperna av uppgifter är kopplade till spelkorten.

» Den första av dessa tre är att besvara bibelfrågor korrekt. Frågorna bygger på de berättande delarna i GT. De aktuella böckerna är Moseböckerna, alla de tolv historiska böckerna (från Josua till Ester), Jobs bok, som tillhör poesi-och vishetslitteraturen och dessutom från profetböckerna Daniel och Jona.

» Den andra är att bedöma påståenden korrekt angående de olika bilbelböcker-nas innehåll. Det som krävs är ett "Ja" eller ett "Nej".

» Den tredje är att samla familjer av kort. Det finns familjer med personer i Bibeln, familjer med texter och familjer med fakta om natur och kultur.

Familjerna består av sex kort per familj och det finns tre gånger trettio familjer.