Frågekategorin Kan du detta?

» Den riktiga frågekategorin Kan du detta? består av sammanlagt 500 kort.

» Kortkategorin Kan du detta? är indelad i två svårighetsgrader nämligen 250 kort med lätta frågor - och 250 kort med svårare frågor.

» De svårare frågorna har grå kantlinje på texten Kan du detta? de lättare brun kantlinje. Spelarna väljer själv svårighetsgrad, alltså om de vill ta upp ett kort från kategorin lätta frågor eller från de svårare.

» Bedömningen lättare/svårare har gjorts efter bästa förmåga utifrån kunskapen om vilka personer och händelser som hör till de mera kända. Vad som sedan verkligen framstår som lätt/svårt varierar naturligtvis mycket från individ till individ. (Det kan vara bra att här påpeka att frågorna överlag inte är valda för att vara lätta. Tanken med spelet är ju att man ska lära sig alltmer efterhand som man spelar spelet - inte enbart bekräfta det man redan kan.)

» Rätt svar finns inskrivet under frågan, och under svaret finns dessutom en hänvisning till aktuell bibelbok och kapitlet i boken.

» För att ta upp ett kort ur den här kategorin måste du befinna dig på en ståplats som visar en uppslagen bibelbok med en oljelampa framför.

» Spelaren behåller korten med de frågor han eller hon klarat av att besvara korrekt tills man spelat klart.