Spelplanen

» Spelplanens bakgrund består av en enkel karta. Kartan antyder terrängvaria-tionerna i det geografiska område där Gamla testamentets händelser utspelades. De viktigaste vattendragen och några mycket viktiga städer finns utsatta.

» Runt om spelplanen ligger ett urval representiva fotografier från området - sammanlagt trettiofyra bilder. Fotografierna är valda för att ge en bild av de miljöer - Natur och Kultur - där bibelberättelserna utspelades.

» På spelplanen finns fyra huvudtyper av positioner, ståplatser.

» Den kategori som binder ihop spelplanen är ståplatserna med Bibelns böcker; i detta fall Gamla testamentets böcker.

» Varje huvudtyp av position är på ett eller annat sätt kopplat till kortkatego-rierna.